Die verband tussen stres en organisasieklimaat by ‘n groep middelvlakbestuurders in die finansile sektor

Die politieke en sosiale veranderinge wat met die kulturele transformasieproses in Suid-Afrika gepaardgegaan het, het aanleiding gegee tot hor vlakke van stres onder Suid-Afrikaners. Bestuurspersoneel in die besonder ervaar ho stresvlakke omdat hulle as gevolg van ‘n tekort aan hovlakpersoneel gereeld na posisies bevorder word wat hul Amerikaanse en Europese eweknie op ‘n veel later ouderdom bereik, en derhalwe oorlaai word. Hierdie artikel bespreek die resultate van ‘n studie na die verband tussen stresfaktore (dit is stresvlak en oorsake van stres binne en buite die werk) en organisatieklimaatfaktore (dit sluit in outonomie, kohesie, vertroue, druk, ondersteuning, erkenning, regverdigheid en innovasie) by ‘n groep Suid-Afrikaanse middelvlakbestuurders in die finansile sektor. Die studie toon aan dat die totale vlak van stres hoogs beduidend korreleer met die faktore druk, steun en erkenning, en in ‘n mindere mate met onregverdige behandeling deur ‘n toesighouer/die organisasie en min geleenthede om eie idees voor te stel en te implementeer. ‘n Ondersteunende organisasieklimaat en opleiding van bestuurders om eise soos oorlading te kan hanteer behoor tot die aanbevelings wat in die artikel genoem word. Bronnelys, samevatting in Engels.

Title: Die verband tussen stres en organisasieklimaat by ‘n groep middelvlakbestuurders in die finansile sektor
Author: Van Zyl, E.S.
Year: 1997
Periodical: Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume: 37
Issue: 2
Pages: 138-144
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Die politieke en sosiale veranderinge wat met die kulturele transformasieproses in Suid-Afrika gepaardgegaan het, het aanleiding gegee tot hor vlakke van stres onder Suid-Afrikaners. Bestuurspersoneel in die besonder ervaar ho stresvlakke omdat hulle as gevolg van ‘n tekort aan hovlakpersoneel gereeld na posisies bevorder word wat hul Amerikaanse en Europese eweknie op ‘n veel later ouderdom bereik, en derhalwe oorlaai word. Hierdie artikel bespreek die resultate van ‘n studie na die verband tussen stresfaktore (dit is stresvlak en oorsake van stres binne en buite die werk) en organisatieklimaatfaktore (dit sluit in outonomie, kohesie, vertroue, druk, ondersteuning, erkenning, regverdigheid en innovasie) by ‘n groep Suid-Afrikaanse middelvlakbestuurders in die finansile sektor. Die studie toon aan dat die totale vlak van stres hoogs beduidend korreleer met die faktore druk, steun en erkenning, en in ‘n mindere mate met onregverdige behandeling deur ‘n toesighouer/die organisasie en min geleenthede om eie idees voor te stel en te implementeer. ‘n Ondersteunende organisasieklimaat en opleiding van bestuurders om eise soos oorlading te kan hanteer behoor tot die aanbevelings wat in die artikel genoem word. Bronnelys, samevatting in Engels.