Benutting van hernubare hulpbronne: persepsies van swartes in die noordstreek van Suid-Afrika

Die swartes in die noordstreek van Suid-Afrika se persepsies met betrekking tot die benutting van grond, water, fauna en flora word in onskou geneem. Selfs op grond van beperkte veldnavorsing is dit duidelik dat hulle persepsies verband hou met die kerntemas wat in alle Afrikakulture aangedui kan word, naamlik ‘n holistiese, magiese en mensgesentreerde lewens-en wreldbeskouing, ‘n groepsgerigte lewensbenadering en ‘n sikliese tydspersepsie. Hoewel swartes aan omvangryke kultuurveranderings onderhewig is, is dit duidelik dat kosmologiese waardes nie maklik verander nie. Dit behoort in ag geneem te word by die formulering van ontwikkelingsbeleid en -planne – veral di op die terrein van natuurbewaring. Die studie is gegrond op etnografiese navorsing wat uitgevoer is in 1993 onder die Noord-Sotho en Vendasprekendes in Noord- en Noordoos-Transvaal. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.

Title: Benutting van hernubare hulpbronne: persepsies van swartes in die noordstreek van Suid-Afrika
Author: De Beer, F.C.
Year: 1995
Periodical: South African Journal of Ethnology
Volume: 18
Issue: 1
Pages: 1-12
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Die swartes in die noordstreek van Suid-Afrika se persepsies met betrekking tot die benutting van grond, water, fauna en flora word in onskou geneem. Selfs op grond van beperkte veldnavorsing is dit duidelik dat hulle persepsies verband hou met die kerntemas wat in alle Afrikakulture aangedui kan word, naamlik ‘n holistiese, magiese en mensgesentreerde lewens-en wreldbeskouing, ‘n groepsgerigte lewensbenadering en ‘n sikliese tydspersepsie. Hoewel swartes aan omvangryke kultuurveranderings onderhewig is, is dit duidelik dat kosmologiese waardes nie maklik verander nie. Dit behoort in ag geneem te word by die formulering van ontwikkelingsbeleid en -planne – veral di op die terrein van natuurbewaring. Die studie is gegrond op etnografiese navorsing wat uitgevoer is in 1993 onder die Noord-Sotho en Vendasprekendes in Noord- en Noordoos-Transvaal. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.