Die demokratisering van onderwys en opleiding

Hierdie artikel gee ‘n samevatting van dt wat onder die vaandel van demokratisering op onderwys- en opleidingvlak deur die sogenaamde Bre Demokratiese Beweging (BDB) beplan word. Demokratisering van onderwys, soos deur die BDB gedefinieer, is oor die jare sterk gekoppel aan anti-apartheidsprotes, en gebou op die gevleuelde woorde van die Freedom Charter: ‘The people shall govern’. Na ‘n skets van die geskiedkundige ontwikkeling van die demokratisering van onderwys sedert die Freedom Charter (1955) en van die ontwikkeling van ‘n taalbeleid sedert die Bantoe-Onderwyswet van 1953 beskryf die artikel die huidige BDB-beleid rakende gedemokratiseerde onderwys. Gebaseer op openbare uitsprake deur leidende ANC-woordvoerders en ander persone binne die BDB kan die volgende raamwerk uitgespel word: die beleid moet nierassig, nieseksisties en demokraties wees; daar moet ‘n unitre onderwysstelsel wees; optimale toegang tot onderwysinrigtings moet ho prioriteit geniet; en ‘n gemeenskaplike tersire onderrigkultuur moet bevorder word. Bronnelys, samevatting in Engels.

Title: Die demokratisering van onderwys en opleiding
Author: Retief, F.P.
Year: 1994
Periodical: Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume: 34
Issue: 2
Pages: 138-148
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Hierdie artikel gee ‘n samevatting van dt wat onder die vaandel van demokratisering op onderwys- en opleidingvlak deur die sogenaamde Bre Demokratiese Beweging (BDB) beplan word. Demokratisering van onderwys, soos deur die BDB gedefinieer, is oor die jare sterk gekoppel aan anti-apartheidsprotes, en gebou op die gevleuelde woorde van die Freedom Charter: ‘The people shall govern’. Na ‘n skets van die geskiedkundige ontwikkeling van die demokratisering van onderwys sedert die Freedom Charter (1955) en van die ontwikkeling van ‘n taalbeleid sedert die Bantoe-Onderwyswet van 1953 beskryf die artikel die huidige BDB-beleid rakende gedemokratiseerde onderwys. Gebaseer op openbare uitsprake deur leidende ANC-woordvoerders en ander persone binne die BDB kan die volgende raamwerk uitgespel word: die beleid moet nierassig, nieseksisties en demokraties wees; daar moet ‘n unitre onderwysstelsel wees; optimale toegang tot onderwysinrigtings moet ho prioriteit geniet; en ‘n gemeenskaplike tersire onderrigkultuur moet bevorder word. Bronnelys, samevatting in Engels.