Verscheidenheid en ontwikkeling in de landbouw in Mali

De auteur behandelt de verscheidenheid van de landbouw in het dorp Kaniko bij Koutiala in Zuid-Mali. Om strukturele verschillen tussen huishoudens te herkennen gebruikt de auteur een stratificatie die gebaseerd is op het bezit van ossen en werktuigen. De verschillende sociale lagen typeert hij aan de hand van de volgende variabelen: aantal familieleden, aantal arbeidskrachten, en areaal handelsgewassen/voedselgewassen. Om een verband te herkennen tussen sociale laag en bedrijfsvoering, heeft hij tijdens het onderzoek drie huishoudens dagelijks gevolgd en gegevens verzameld over hun teelt- en bedrijfsvoeringsstrategien. De teeltstrategie betreft het concrete handelen van de boer en kan gezien worden als de uitvoering van de bedrijfsstrategie van het huishouden. De bedrijfsstrategie kan omschreven worden als ‘de wijze waarop de boer en de boerin de doelen van het huishouden trachten te realiseren door de organisatie van de beschikbare produktie- en hulpmiddelen’. Het blijkt dat er, ondanks de eenzijdige sturing van de landbouwontwikkeling door de staat, verschillende typen bedrijfsvoering zijn ontstaan. Dit werd mogelijk gemaakt door een interne dynamiek in het dorp, de verhoudingen tussen de huishoudens en een dynamiek binnen de huishoudens zelf. Deze laatste betreft het concrete vermogen van boeren en boerinnen om externe factoren te combineren met en te integreren binnen het produktieproces. De staat en ontwikkelingsorganisaties in Mali zullen bij hun steun aan het platteland moeten kiezen voor een beleid dat meerdere ontwikkelingspatronen erkent. Bibliogr., noten.

Title: Verscheidenheid en ontwikkeling in de landbouw in Mali
Author: Steenhuijsen Piters, B. de
Year: 1990
Periodical: Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume: 9
Issue: 1-2
Pages: 47-61
Language: Dutch
Geographic term: Mali
Abstract: De auteur behandelt de verscheidenheid van de landbouw in het dorp Kaniko bij Koutiala in Zuid-Mali. Om strukturele verschillen tussen huishoudens te herkennen gebruikt de auteur een stratificatie die gebaseerd is op het bezit van ossen en werktuigen. De verschillende sociale lagen typeert hij aan de hand van de volgende variabelen: aantal familieleden, aantal arbeidskrachten, en areaal handelsgewassen/voedselgewassen. Om een verband te herkennen tussen sociale laag en bedrijfsvoering, heeft hij tijdens het onderzoek drie huishoudens dagelijks gevolgd en gegevens verzameld over hun teelt- en bedrijfsvoeringsstrategien. De teeltstrategie betreft het concrete handelen van de boer en kan gezien worden als de uitvoering van de bedrijfsstrategie van het huishouden. De bedrijfsstrategie kan omschreven worden als ‘de wijze waarop de boer en de boerin de doelen van het huishouden trachten te realiseren door de organisatie van de beschikbare produktie- en hulpmiddelen’. Het blijkt dat er, ondanks de eenzijdige sturing van de landbouwontwikkeling door de staat, verschillende typen bedrijfsvoering zijn ontstaan. Dit werd mogelijk gemaakt door een interne dynamiek in het dorp, de verhoudingen tussen de huishoudens en een dynamiek binnen de huishoudens zelf. Deze laatste betreft het concrete vermogen van boeren en boerinnen om externe factoren te combineren met en te integreren binnen het produktieproces. De staat en ontwikkelingsorganisaties in Mali zullen bij hun steun aan het platteland moeten kiezen voor een beleid dat meerdere ontwikkelingspatronen erkent. Bibliogr., noten.