Konstitusionele vernuwing en de groei van die owerheidsektor in Suid-Afrika

Inhoud: Die patroon en omvang van owerheidsbesteding Finansieringsbehoefte van die owerheidsektor – Lopende inkomste van die algemene owerheid – Vernaamste aspekte van die nuwe bedeling (veranderings in die vraag na owerheidsgoedere en dienste, veranderings in die betrokke produksiefunksies, veranderings in omgewingsfaktore) – Praktiese befondsing-implikasies Algemene samevatting. Bibliogr., notes.

Title: Konstitusionele vernuwing en de groei van die owerheidsektor in Suid-Afrika
Author: Rensburg, B.P.J. van
Year: 1986
Periodical: South African Journal of Economics
Volume: 54
Issue: 3
Pages: 273-289
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Subject: public expenditure
External link: https://doi.org/10.1111/j.1813-6982.1986.tb00878.x
Abstract: Inhoud: Die patroon en omvang van owerheidsbesteding Finansieringsbehoefte van die owerheidsektor – Lopende inkomste van die algemene owerheid – Vernaamste aspekte van die nuwe bedeling (veranderings in die vraag na owerheidsgoedere en dienste, veranderings in die betrokke produksiefunksies, veranderings in omgewingsfaktore) – Praktiese befondsing-implikasies Algemene samevatting. Bibliogr., notes.