Regerings-en administratiewe reelings vir ‘n stedelike gemeenskap

In Suid-Afrika vind die verstedeliking onder bepaalde bevolkingsgroepe teen ‘n ho tempo plaas. Daarom skenk hierdie artikel aandag aan die regerings- en administratieve implikasies van verstedeliking. Inhoud: die verskynsel verstedeliking – eise vir dienslewering – identifisering van behoeftes – verteenwoordiging en munisipale dienslewering – administratiewe relings. – Samevatting in Engels.

Title: Regerings-en administratiewe reelings vir ‘n stedelike gemeenskap
Author: Thornhill, C.
Year: 1985
Periodical: RSA 2000: gesprek met die toekoms
Volume: 7
Issue: 1
Pages: 35-40
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: In Suid-Afrika vind die verstedeliking onder bepaalde bevolkingsgroepe teen ‘n ho tempo plaas. Daarom skenk hierdie artikel aandag aan die regerings- en administratieve implikasies van verstedeliking. Inhoud: die verskynsel verstedeliking – eise vir dienslewering – identifisering van behoeftes – verteenwoordiging en munisipale dienslewering – administratiewe relings. – Samevatting in Engels.