Die verhouding tussen die Republiek van Suid-Afrika en Buurstate

Inleiding – Demografiese aspekte – Konstitusionele ontwikkelingspatroon (nasionale state, Swartes in stedelike gebiede buite nasionale state, Kleurlinge, Indirs) – Riglyne vir die ontwikkeling van volkere-verhoudinge – samewerkingsverhouding met buurstate (konstitusionele aard van die verhouding, oordrag van wetgewende bevoegdhede, grond en konsolidasie, burgerskap, verdragsluiting, interdissiplinre totaalstrategie, konstellasie en konfederasie) – Samevatting. Tab., verwysings.

Title: Die verhouding tussen die Republiek van Suid-Afrika en Buurstate
Author: Olivier, W.H.
Year: 1982
Periodical: Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Volume: 33
Issue: 1
Pages: 18-35
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Abstract: Inleiding – Demografiese aspekte – Konstitusionele ontwikkelingspatroon (nasionale state, Swartes in stedelike gebiede buite nasionale state, Kleurlinge, Indirs) – Riglyne vir die ontwikkeling van volkere-verhoudinge – samewerkingsverhouding met buurstate (konstitusionele aard van die verhouding, oordrag van wetgewende bevoegdhede, grond en konsolidasie, burgerskap, verdragsluiting, interdissiplinre totaalstrategie, konstellasie en konfederasie) – Samevatting. Tab., verwysings.