Die voorvereistes vir stabiele demokrasie in Suid-Afrika

Inhoud: een mens een stem – die beskerming van minderheidsgroepe – groepsverteenwoordiging as sodanig -aparte wetgewende instellings – ‘n federale stelsel – adviserende liggame – ‘n Handves van Menseregte – ‘n gekwalifiseerde stemreg – die onderwys – die ekonomie – persoonlike vryhede.

Title: Die voorvereistes vir stabiele demokrasie in Suid-Afrika
Author: Ross, R.E. van der
Year: 1981
Periodical: Politikon: South African Journal of Political Studies
Volume: 8
Issue: 2
Pages: 43-56
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
Subject: political philosophy
External link: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02589348108704795
Abstract: Inhoud: een mens een stem – die beskerming van minderheidsgroepe – groepsverteenwoordiging as sodanig -aparte wetgewende instellings – ‘n federale stelsel – adviserende liggame – ‘n Handves van Menseregte – ‘n gekwalifiseerde stemreg – die onderwys – die ekonomie – persoonlike vryhede.