Nederlandse vrijwilligers in Kameroen

In 1963 waren er het Jongeren Vrijwilligers Programma (J.V.P.), ontstaan uit overheidsinitiatief, en de Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps (J.V.C,) waarin particuliere organisaties waren verenigd. In 1965 richtten J.V.P. en J.V.C, de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (S.N.V.) op, met het J.V.P. als uitvoerend apparaat. Doel van de S.N.V. is technische hulpverlening op het niveau van de middenkaders. Ook in Kameroen werken Nederlandse vrijwilligers. In 1965 werd het J.V.P. verzocht een programma op te stellen voor de werkzaamheden van de vrijwilligsters die Home Improvement Demonstrators opleiden voor werk onder vrouwen. Een Kameroense directrice leidt het werk in de Forest Area en de Nederlandse assistent-projectleidster dat in de Grasslands. De Nederlandse vrijwilligsters nemen in het programma een centrale plaats in. Andere Nederlandse vrijwilligers: te Bamenda een verpleegster en een boek houder van een coperatie. Twee andere zijn belast met de organisatie van adult literacy classes. Een vrijwilliger die van 1963 tot 1965 bij de staatsdrukkerij in West-Kameroen werkte werd na afloop van zijn dienstverband door de Westkameroense regering als technisch directeur aangesteld. Als geheel beschouwd is slechts een klein deel van de vrijwilligersactiviteiten direct op productieverhoging gericht.

Title: Nederlandse vrijwilligers in Kameroen
Author: Kater, A.
Year: 1967
Periodical: Kroniek van Afrika
Issue: 2
Pages: 116-121
Language: Dutch
Geographic terms: Cameroon
Belgium
Subject: aid workers
Abstract: In 1963 waren er het Jongeren Vrijwilligers Programma (J.V.P.), ontstaan uit overheidsinitiatief, en de Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps (J.V.C,) waarin particuliere organisaties waren verenigd. In 1965 richtten J.V.P. en J.V.C, de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (S.N.V.) op, met het J.V.P. als uitvoerend apparaat. Doel van de S.N.V. is technische hulpverlening op het niveau van de middenkaders. Ook in Kameroen werken Nederlandse vrijwilligers. In 1965 werd het J.V.P. verzocht een programma op te stellen voor de werkzaamheden van de vrijwilligsters die Home Improvement Demonstrators opleiden voor werk onder vrouwen. Een Kameroense directrice leidt het werk in de Forest Area en de Nederlandse assistent-projectleidster dat in de Grasslands. De Nederlandse vrijwilligsters nemen in het programma een centrale plaats in. Andere Nederlandse vrijwilligers: te Bamenda een verpleegster en een boek houder van een coperatie. Twee andere zijn belast met de organisatie van adult literacy classes. Een vrijwilliger die van 1963 tot 1965 bij de staatsdrukkerij in West-Kameroen werkte werd na afloop van zijn dienstverband door de Westkameroense regering als technisch directeur aangesteld. Als geheel beschouwd is slechts een klein deel van de vrijwilligersactiviteiten direct op productieverhoging gericht.