Reaction to the bank report

De belangrijkste reactie van het NCNC-kabinet in Oost-Nigeria op het verslag van het Foster-Sutton-tribunaal, over de ‘allegations reflecting on the official conduct of the Premier of, and certain other persons holding Ministerial and other public offices in, the Eastern Region of Nigeria’, welks conclusies overigens verworpen werden, is wel de beslissing het Eastern House of Assembly te ontbinden en omstreeks 15 maart nieuwe verkiezingen te houden. Enige reacties van de oppositie en de pers (zie enige reacties in de Britse pers op p. 94, samenvatting van het verslag op p. 89 en 102 van no. 2077, en redactioneel commentaar in no. 2075, p. 49-50).

Title: Reaction to the bank report
Author: Anonymous
Year: 1957
Periodical: West Africa
Issue: 2076
Page: 79
Language: English
Geographic term: Nigeria
Abstract: De belangrijkste reactie van het NCNC-kabinet in Oost-Nigeria op het verslag van het Foster-Sutton-tribunaal, over de ‘allegations reflecting on the official conduct of the Premier of, and certain other persons holding Ministerial and other public offices in, the Eastern Region of Nigeria’, welks conclusies overigens verworpen werden, is wel de beslissing het Eastern House of Assembly te ontbinden en omstreeks 15 maart nieuwe verkiezingen te houden. Enige reacties van de oppositie en de pers (zie enige reacties in de Britse pers op p. 94, samenvatting van het verslag op p. 89 en 102 van no. 2077, en redactioneel commentaar in no. 2075, p. 49-50).