Southern Cameroons finances: 1

Naar aanleiding van het grote tekort dat dit jaar optreedt bespreekt schrijver de inkomstenbronnen van dit gebied. Aan het feit dat deze inkomsten overwegend komen uit de opbrengst van enkele landbouwproducten, die afhankelijk zijn van de wereldmarkt, valt voorlopig niet veel te verhelpen.

Title: Southern Cameroons finances: 1
Author: Warmington, W.A.
Year: 1956
Periodical: West Africa
Issue: 2071
Page: 1041
Language: English
Geographic term: British Cameroons
Subject: finance
Abstract: Naar aanleiding van het grote tekort dat dit jaar optreedt bespreekt schrijver de inkomstenbronnen van dit gebied. Aan het feit dat deze inkomsten overwegend komen uit de opbrengst van enkele landbouwproducten, die afhankelijk zijn van de wereldmarkt, valt voorlopig niet veel te verhelpen.